Puteshestviye Zhaka Kartye po reke svyatogo Lavrentiya v Kanade v 1535 godu (Zhan Antuan Teodor Gyuden)

Puteshestviye Zhaka Kartye po reke svyatogo Lavrentiya v Kanade v 1535 godu (Zhan Antuan Teodor Gyuden)

Путешествие Жака Картье по реке святого Лаврентия в Канаде в 1535 году (Жан Антуан Теодор Гюден)

Путешествие Жака Картье по реке святого Лаврентия в Канаде в 1535 году (Жан Антуан Теодор Гюден)